Drone verzekeren? Alle informatie over een goede drone verzekering

IMG_3256

Grote verzekeringsmaatschappijen zien drones veelal als simpele modelvliegtuigen. Een drone die je vliegt als hobby is voor een aantal dingen vaak wel verzekerd, maar dit is wel afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar waar jij jouw aansprakelijkheidsverzekering hebt lopen. Drones die je professioneel vliegt en drones zwaarder dan 20 kilo vallen vrijwel nooit onder een aansprakelijkheidsverzekering. Waar moet je op letten als je een drone wilt verzekeren en is een droneverzekering verplicht?

Moet je een droneverzekering afsluiten?
Een droneverzekering is niet in alle gevallen verplicht, maar het kabinet is op het moment bezig om de regels omtrent verzekeringen en drones te vernieuwen en –waar nodig- te verbeteren. Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen beroepsmatig en recreatief gebruik. Als je van plan bent om met professionele/commerciële doeleinden te gaan vliegen, ben je verplicht om een speciale verzekering af te sluiten en vergunningen aan te vragen.

In 2014 heet de Bond van Verzekeraars een aantal richtlijnen uiteengezet:

 • Bij de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsmatig en recreatief gebruik
 • Er zijn strenge regels voor beroepsmatig gebruik van drones
 • Bij beroepsmatig gebruik moet verplicht een vergunning aangevraagd worden
 • Bij beroepsmatig gebruik moet verplicht een speciale verzekering worden afgesloten
 • Als bij particulier gebruik schade wordt veroorzaakt is het mogelijk dat de schade gedekt wordt onder een aansprakelijkheidsverzekering
 • Het is nooit toegestaan om met een drone boven verbouwing te vliegen

Let op: Dit is geen juridisch advies. Informeer bij het afsluiten van een droneverzekering altijd bij de verzekeraar.

Recreatief gebruik
Vlieg je met jouw drone puur voor het plezier, is het alleen een hobby en verdien je er geen geld mee? Dan val je volgens de huidige wetgeving onder recreatief gebruik. Het is dan van groot belang dat je jouw polis van de aansprakelijkheidsverzekering nakijkt. Het is bijvoorbeeld bijzonder vervelend als je aan het vliegen bent, je de controle verliest en de drone schade maakt aan andermans bezit of iemand verwond. Vaak worden drones – in de polis ook wel modelvliegtuig genoemd – gedekt als de drone niet zwaarder is dan 20 of 25 kilo. Dit is echter wel sterk afhankelijk van jouw polis en verzekeraar. Kijk het dus goed na voordat je gaat vliegen!

Droneverzekering bij beroepsmatig gebruik
Als je ingehuurd wordt om bijvoorbeeld foto’s en video’s vanuit de lucht te maken met jouw drone of je verkoopt media gemaakt met jouw drone, dan is een verzekering altijd verplicht. Een aansprakelijkheidsverzekering alleen is dan zeker niet voldoende. Je hebt de keuze uit drie soorten verzekeringen, waarvan de eerste twee in de meeste gevallen verplicht zijn:

Aansprakelijkheidsverzekering
Net als bij recreatief gebruik kan de schade die jij met een drone veroorzaakt aan derden, verzekerd zijn via een aansprakelijkheidsverzekering. Kijk hiervoor de bestaande polis bij jouw verzekeraar goed na.

Cascoverzekering
Ook is het mogelijk om schade die jouw drone zelf oploopt te laten dekken middels een verzekering. De cascoverzekering kost vaak een percentage van het aankoopbedrag van de drone. Dit percentage is bij iedere verzekeraar verschillend, maar ligt –over het algemeen- tussen de 5% en 15%.

Transportverzekering
Een transportverzekering kan je apart afsluiten. Deze verzekering dekt –bijna- alle schade aan de drone dat ontstaat tijdens het vervoeren van de drone. Handig als je bijvoorbeeld als bedrijf wordt ingehuurd om te filmen op locatie in binnen- en buitenland.

Schade door ingehuurd bedrijf
Als je zelf niet in het bezit bent van een drone om video’s en foto’s te maken en je gaat gebruik maken van een bedrijf die deze service biedt, is het verstandig om bij het bedrijf na te vragen hoe zij verzekerd zijn. Jouw verzekering dekt namelijk niet de eventuele schade die het ingehuurde bedrijf maakt.

Waar een verzekering afsluiten?
Voordat je een verzekering voor jouw drone gaat afsluiten, is het verstandig om een aantal verzekeraars te vergelijken en jouw huidige polis te raadplegen. In de huidige polis moet je zoeken naar de aansprakelijkheidsverzekering en het (sub)kopje ‘modelvliegtuigen’. Omdat het verzekeren van een drone een vrij nieuw begrip is, zitten er nog hele grote verschillen qua bedragen tussen de verzekeraars. Vergelijk dus goed alle verzekeringsplannen en de benodigde dekkingen. Als je bijvoorbeeld alleen in jouw woonplaats professioneel gaat vliegen met een drone, is een dekking voor transport vaak een overbodige maandelijkse uitgave.

no-fly-zoneStappenplan verzekering voor een drone afsluiten

 1. Bepaal of je recreatief of beroepsmatig wil gaan vliegen
 2. Bekijk wat voor dekking jouw huidige aansprakelijkheidsverzekering heeft voor drones of modelvliegtuigen
 3. Sluit eventueel een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering af als de dekking ontbreekt. (aan te raden voor zowel beroepsmatig als recreatief gebruik).
 4. Bij professioneel gebruik: Vergelijk verschillende aanbieders van droneverzekeringen en sluit een verzekering af die aan jouw wensen voldoet.
 5. Houdt je aan de regels tijdens het vliegen en vlieg niet binnen “no-fly zones” om altijd verzekerd te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *